Søknadsskjema kan hentes ved vårt hovedkontor eller lastes ned her:

Gaver til idrettsforeninger vil bli fordelt av Halden Idrettsråd. Kun en søknad fra lag/ foreninger med underavdelinger. 

Søknadsfrist: 31. januar 2020. Søknader mottatt etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.