I ukene som kommer vil vi i Berg Sparebank ta kontakt med de av våre kunder hvor vi har mangelfull dokumentasjon, slik at vi får innhentet dette.


Kundeerklæring

I en kundeerklæring forteller du hvordan du som kunde vil bruke banken. Dette er opplysninger bankene i henhold til Hvitvaskingsloven er pålagt å innhente på både nye og eksisterende kunder, samt holde løpende oppdatert på eksisterende kundeforhold. For de under 18 år må foresatte fylle ut skjemaet og signere.

Last ned kundeerklæringsskjema (pdf) her.

Har du nettbank eller mobilbank kan du bli bedt om å svare på disse spørsmålene når du logger deg inn.


Legitimasjon

Som lokal sparebank kjenner vi kundene våre svært godt, men er allikevel pålagt å innhente legitimasjon på en del kunder. 


Hvilken type legitimasjon?

Vår klare anbefaling er at alle kunder legitimerer seg med pass. For å kunne ha BankID er det krav om å legitimere seg med gyldig pass, og ved å legitimere deg med pass er du også sikret at du i fremtiden kan få tilgang til alle tjenester med strengere krav til legitimasjonskontroll.

Dersom du ikke har pass og ikke har behov for BankID, kan du legitimere deg med annen gyldig legitimasjon som f.eks. førerkort, nasjonale ID-kort fra et EØS-land, norsk utlendingspass (blått pass) eller norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass). For barn under 15 år er fødselsattest også gyldig.

Vi vil ta kontakt med våre kunder i form av brev eller telefon/SMS og orientere om hvordan de skal forholde seg. Mye kan ordnes via nettbank/mobilbank.

I en periode fremover forventes det økt pågang i bankens lokaler og på telefon, og vi ber om kundenes forståelse for at det kan bli litt kø og noe lengre responstid, selv om banken har satt inn ekstra bemanning.

I disse dager, hvor svindel-SMS blir mer og mer utbredt, ønsker vi å presisere at denne SMS'en er høyst reell, og om du har mottatt denne, ønsker vi at du kommer innom et av våre kontor for å oppdatere legitimasjonen.

Frist for innlevering av kundeerklæring og legitimasjon er 15. oktober med mindre du har mottatt sms/brev med kortere frist. 

Dersom banken ikke mottar kundeerklæringen og legitimasjon vil man miste tilgang til kontoene sine, og i ytterste konsekvens er banken etter Hvitvaskingsloven pålagt å avvikle kundeforholdet. Vi vil anstrenge oss hardt for å komme i kontakt med alle berørte kunder slik at vi unngår å sperre konti.


Sperret konto
Har du fått din konto sperret, er årsaken at vi fortsatt mangler legitimasjon og/ eller kundeerklæringsskjema.


Skulle det være noen spørsmål vennligst kontakt oss på telefon 69196000 mellom kl. 09.00 - 15.00 på hverdager, eller e-post til firmapost@berg-sparebank.no