Reklamasjon ved svindel på Visa bankkort

Skulle ditt Visa kort blitt misbrukt har du en reklamasjonsrett i henhold til punkt 17 og 18 i din avtale om betalingskort. For å be om reklamasjon må du sende oss følgende dokumentasjon: Signert egenerklæring med oversikt over transaksjoner du reklamerer over. Dersom kortet er misbrukt med chip og PIN kode må det i tillegg vedlegges signert egenerklæring med skriftlig redegjørelse rundt taps forholdet.

Reklamasjon ved tvist Visa bankkort

Er Visa kortet ditt blitt dobbelt belastet for et varekjøp, har du ikke mottatt varer bestilt på nett eller ikke mottatt penger i minibank i utlandet har du en rett til å reklamere på dette. Dine rettigheter for reklamasjon er gjengitt i avtale om betalingskort.

Reklamasjon Mastercard kredittkort

Oppstår det et tilfelle hvor du mener det er gjort en belastning på ditt Mastercard kredittkort du ikke kjenner til har du anledning til å reklamere på dette. I tillegg til egenerklæring kreves det kopi av politianmeldelse.