Vi skulle gjerne innvilget alle forespørslene vi mottar, men med økonomiske rammer må vi prioritere, og aktiviteter rettet mot barn og ungdom er derfor høyt prioritert.
Berg Sparebank har to kanaler for å gi støtte. Det kan være gjennom sponsorater, hvor vi forventer en motytelse i form av logoeksponering, bruk av banner, annonse o.l, eller som en gave.

Vår årlige gaveutdeling finner sted i februar hvert år, og søknadsskjema til denne legges ut på vår nettside og i banklokalet i januar.
Det er for øvrig anledning til å søke om gaver til allmennyttige formål hele året. Man bør søke minst to måneder før tiltaket man trenger penger til da søknader primært besluttes av bankens styre, og vi ønsker å samle opp innkomne søknader. 
Merk at det ikke gis støtte til drift av kommersielle aktører, ei heller støtte til aktiviteter/prosjekter som kan oppfattes som politiske, herunder rekruttering til en spesifikk politisk- eller livssyns retning.
Se retningslinjer under.
 
I 2006 opprettet Berg Sparebank sin nærmiljøpris for Halden. Den er på 100 000 kroner og deles ut årlig til en eller flere vinnere. Hensikten med prisen er å stimulere de mange som gjør en god innsats i lokalmiljøet, til beste for Halden og menneskene som bor der.
I 2011 besluttet banken å dele ut en tilsvarende nærmiljøpris i Fredrikstad. Dermed mottar fortjente prisvinnere i de to byene til sammen 200 000 kroner hvert år.
Denne prisen kan man søke på eller forslå kandidater. Prisen annonseres i august og deles ut i september/oktober.

Vi foretrekker å motta søknader på e-post 

 Vi ønsker følgende informasjon i en søknad:
  • Hvem er du/dere? Husk kontaktinformasjon.
  • Fortell oss hva det søkes om penger til, og hvilket beløp dere trenger.
  • Hva kan banken som eventuell sponsor få som motytelse?.
  • Gi en oversikt over økonomien fordelt på kostnader og ev. inntekter. Er det andre som også bidrar økonomisk?
Til slutt – vær ute i god tid med søknaden.