Stipendet tildeles en utøver mellom 16-25 år som over tid har lagt ned et solid treningsarbeid, er en god ambassadør for sin idrett og har hatt en god sportslig utvikling med resultater som bekrefter dette. 

Stipendet, pålydende kr. 30.000,-, fordeles med 25.000,- til utøver og 5.000,- til utøvers lokale klubb. 

Søknad sendes til firmapost@berg-sparebank.no innen 15. mars 2021.