Navn                  Funksjon
Brevig Bjørn   Styreleder
Kristiansen Terje   Nestleder
Hauge Karianne   Styremedlem
Degnes Bård   Styremedlem
Hansen Malin   Styremedlem
Dammyr Merete   Ansattes representant
Schjønsby Nora   Varamedlem
Solheim Cathrine   Varamedlem
Bjørneby Henrik   Varamedlem
Eriksen Marius Koll   Ansatt varamedlem
                 

Generalforsamling
Kundevalgt medlem 
Navn Funksjon
Wahlstrøm Anne                              Leder
Nilsen Knut R. Nestleder
Lindskog Liv Kundevalgt medlem 
Huseby Mari Hauge Kundevalgt medlem 
Mjølnerød Lene Kundevalgt medlem 
Holm Morten Kundevalgt medlem 
Hofgaard Geir Roger Kundevalgt medlem 
Westberg Magnus Kundevalgt medlem
Blomsnes Inger  Kommunevalgt medlem
Løchen Ragnhild Kommunevalgt medlem
Huseby Torild Grimseth Kommunevalgt medlem
Brun Anita Kommunevalgt medlem
Eriksen Marius Koll Ansattmedlem
Iversen Siri Ansattmedlem
Johansen Kim Ansattmedlem
Tjernes Andreas Ansattmedlem
Håkenby Erik Vara kundevalgt medlem
Furuvarp Svein Tore Vara kundevalgt medlem
Thue Ole Martin Vara kundevalgt medlem
Ryland Heidi Vara kundevalgt medlem
Øye Ann Kristin Vara kommunevalgt medlem
Lund Morten Vara kommunevalgt medlem
Sandberg Martin B.  Vara ansattmedlem 
Westerdahl Isabell Vara ansattmedlem