Navn                  Funksjon
Brevig Bjørn   Styreleder
Kristiansen Terje   Nestleder
Hauge Karianne   Styremedlem
Degnes Bård   Styremedlem
Hansen Malin   Styremedlem
Dammyr Merete   Ansattes representant
Schjønsby Nora   Varamedlem
Solheim Cathrine   Varamedlem
Bjørneby Henrik   Varamedlem
Eriksen Marius Koll   Ansatt varamedlem
                 

Generalforsamling
Kundevalgt medlem 
Navn Funksjon
Wahlstrøm Anne                              Leder
Nilsen Knut R. Nestleder
Lindskog Liv Kundevalgt medlem 
Mustorp Heidi Kundevalgt medlem 
Bjørgul Jon Kundevalgt medlem 
Mjølnerød Lene Kundevalgt medlem 
Holm Morten Kundevalgt medlem 
Huseby Mari Hauge Kundevalgt medlem 
Blomsnes Inger  Kommunevalgt medlem
Rød Henrik Kommunevalgt medlem
Kristiansen Paul Ronny  Kommunevalgt medlem
Bråthen Mona Kommunevalgt medlem
Eriksen Marius Koll Ansattmedlem
Iversen Siri Ansattmedlem
Johansen Kim Ansattmedlem
Eriksen Marius K. Ansattmedlem
Westberg Magnus Vara kundevalgt medlem
Hofgård Geir Roger Vara kundevalgt medlem
Huseby Thorild Grimseth Vara kundevalgt medlem
Håkenby Erik Vara kundevalgt medlem
Brevig Jon O. Vara kommunevalgt medlem
Eriksen Turid Vara kommunevalgt medlem
Sandberg Martin B.  Vara ansattmedlem 
Westerdahl Isabell Vara ansattmedlem