Innhold

Kontaktinformasjon

Halden
Storgata 10, 1771 Halden
Postboks 83, 1751 Halden

Fredrikstad
Storgata 10, 1607 Fredrikstad
Postboks 198, 1601 Fredrikstad

Telefon: 69 19 60 00
Telefaks: 69 19 60 01
firmapost@berg-sparebank.no