Barneforsikring

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring sikrer dem økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.
  • Kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring
  • Dekker behandlingsutgifter ved alvorlig sykdom
  • Forsikringen koster kun 182 kr per måned
Kontakt meg om Barneforsikring

Dette dekkes av forsikringen

Barneforsikring gir utbetalinger ved:

Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke

  √  

Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler

Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende

Utvalgte alvorlige sykdommer

 

Behov for langvarig pleie/omsorg

Dødsfall

Arbeidsuførhet

 

Behandlingsutgifter