Du er logget ut av nettbanken

Du skal eie det som stiger i verdi, og leie det som synker i verdi.

Dersom du kan svare ja på ett av følgende spørsmål bør du vurdere leasing:
Ønsker du å avskrive i takt med verdifallet? Ønsker du å skifte ut utstyr etter endt kontraktsperiode, slik at du holder det oppgradert og dermed reduserer nedetid? Ønsker du bruksrett, men ikke risikoen for verdifall?